Endodontics

Endodontics

Endodonti; insan dişinin morfolojisi,  fizyolojisi,  patolojisi ve özellikle de pulpa (diş özü), diş kökü ve kök ucunu saran dokularla ilgilenen diş hekimliği dalıdır.
Endodontinin çalışma alanı, diş pulpası, diş kökü ve kökü saran dokuların biyolojisini ve bu dokuları etkileyen hastalıkların ve yaralanma-ların etyolojilerini, teşhislerini ve tedavilerini içerir.
Endodonti kliniğinde  pulpa  ve  periapikal  kaynaklı  ağrıların  tedavisi,  pulpa  kaplaması  ve amputasyonu gibi vital pulpa tedavileri, kök kanal tedavisi, pulpa kaynaklı patolojik dokuların cerrahi  olarak  uzaklaştırılması,  avulse  (yerinden çıkan)  dişlerin  replantasyonu   ( yerine konması)  ve  bilinçli  replantasyon işlemleri,  endodontik implantlar,  renklenmiş diş mine  ve
dentin dokularının ağartılması ve kök kanal boşluğunu içeren koronal restorasyonlarla ilişkili post ve/veya core restorasyonu gibi tedavi işlemleri yapılmaktadır. Endodonti anabilim dalında
lisans  düzeyinde  eğitim,  bilimsel  araştırmalar,  ve  hasta  tedavi   hizmetleri yürütülmektedir.